”Molekylär sax” är ett annat namn för restriktionsenzymer. Dessa enzymer finns i två typer och är ansvariga för klyvning av DNA på specifika sekvensplatser.

Vad är sax? Som vi alla vet är de ett vanligt verktyg utan vilket nästan alla konst- och hantverksklasser skulle vara ofullständiga. Oavsett om det är papper eller läder, sax är de vanligaste verktygen som används runt om i världen för att skära saker. Men hur är det med molekylär sax? Tro det eller ej, utan molekylär sax, hela sfären av bioteknik skulle vara obefintlig. Det är bara på grund av dessa molekylära verktyg som vi har kunnat göra spelförändrande utveckling, såsom tillkomsten av genetiskt modifierade organismer!

Molekylär sax är ett vanligt namn för restriktionsenzymer. Begränsningsenzymer är typer av protein som skär dubbelsträngade DNA-molekyler vid specifika punkter. Dessa enzymer krävs för manipulering av DNA. Även om dessa enzymer finner sin användning i tillämpad vetenskap, de är också naturligt närvarande i en mängd olika prokaryoter. Som sådana bidrar de oerhört till den ständigt växande vetenskapen om molekylärbiologi.

Vad är genmanipulation?
Genmanipulation är också känd som ”genteknik” eller ”genetisk modifiering”. Det handlar om direkt manipulering av en organisms gener med hjälp av bioteknik. Tekniken är allmänt tillämplig för behandling av genetiska sjukdomar, som producerar giftfria genetiskt modifierade organismer och vid framställning av genetiskt modifierade djur som spelar viktiga roller i forskningen. Genteknik har också betydande tillämpningar inom medicin.

Till exempel överväga en växt som är mottaglig för insektsattacker. Så snart det växer upp ur marken slukar insekter hela grödan, vilket resulterar i betydande förluster. Med hjälp av genmanipulation kan genomet av denna växt ändras på ett sådant sätt att när en insekt attackerar överlever växten, men insekten dödas istället. Sådana modifieringar kan också hjälpa till i sfärerna av herbicidresistens, ökad näring och tolerans mot miljötryck i bland annat växter.